banner

Woningcorporatie

Ook woningcorporaties kunnen niet achterblijven als het om asbestsanering gaat. Comfortabel en gezond wonen in een energiezuinige en toekomstbestendige woning, is de trend voor de komende jaren. Het saneren van asbest in woningen of bergingen is daarbij een eerste stap.

Veel woningcorporaties hebben te maken met asbest, tot ca. 1994 was asbest een gangbaar bouwmateriaal. Inmiddels is bekend dat asbest grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Daarom heeft de overheid besloten dat alle asbestdaken na 2024 verwijderd moeten zijn. Het is dan ook belangrijk dat corporaties zich inspannen om de aanwezigheid van asbest in en op woningen en bergingen te inventariseren en in kaart te brengen.

Gecertificeerd bedrijf

Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten. Die verweren door weersinvloeden waardoor gevaarlijke asbestdeeltjes vrij kunnen komen. Als woningcorporatie ben je zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze daken. Echter mag je deze daken niet zelf vervangen. Saneren moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Eterclean kan je hierbij ondersteunen. Wij kunnen je voorzien van praktische informatie, advies op basis van producten, de juiste partijen en het complete logistieke verhaal organiseren.

Als woningcorporatie is het natuurlijk van belang rekening te houden met de behoefte van de huurders. Eterclean snapt dat asbest soms nog een gevoelig onderwerp is. Daarom dragen wij er zorg voor dat de procedure niet alleen voor de woningcorporatie overzichtelijk en duidelijk is, maar dat ook de procedure naar de klant, de huurders, duidelijk en overzichtelijk is.

Voor meer informatie kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze accountmanagers. Zij bekijken graag de mogelijkheden en lichten het proces toe.

Subsidies

Ook als woningcorporatie kun je tegenwoordig subsidie aan vragen. Door een versoepeling van de voorwaarden komt bijna iedereen in aanmerking komt voor de subsidies. De belangrijkste aanpassing is dat ook als je dak kleiner is dan 35 m2  je in aanmerking komt voor subisidie. Vaak is dit bij woningcorporaties het geval, door de versoepeling is het nu mogelijk om subsisies aanvragen.

Meer weten? Lees hier verder.

Aanvragen

Eigenaren van gebouwen met asbestdaken kunnen sinds 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragers ontvangen per vierkante meter 4,50 euro subsidie, met een maximum van 25.000 euro per adres. Het ministerie van I&M had in 2016 10 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie en tot 2019 minimaal 75 miljoen. De regeling loopt tot 2020.
Meer informatie

Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS)

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) biedt corporaties zicht op asbest in hun woningen. LAVS brengt de hele keten van asbestinventarisatie en –sanering in beeld voor alle partijen die bij asbestverwijdering betrokken zijn. Dus ook voor opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, is het LAVS beschikbaar. Dit systeem maakt de verschillende stappen inzichtelijk. Zo is het onmogelijk om stappen over te slaan. Per adres is weergegeven wat de status is van het project. Sinds 2016 is het zelfs mogelijk om dit voor gehele wooncomplexen te doen.

Wil je meer informatie over het LAVS? Bekijk dan de site van het LAVS.

Wil je meer weten? Bel dan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

 

Download de flyer

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.