banner

Veelgestelde vragen

Asbest

Hoe kan ik asbesthoudende golfplaten herkennen?
Heb je het dak voor 1993 laten leggen, dan bevat dit zeer waarschijnlijk asbest. In 1993 is Eternit namelijk gestopt met het verwerken van asbest in de golfplaten. Weet je niet zeker wanneer het dak geplaatst is, dan kun je op de golfplaat op zoek gaan naar de letters NT, zie afbeelding. Deze kan je vinden aan de bovenzijde van de golfplaat, ter plaatse van de laatste (6e) opstaande golf aan de zijkant. Als de letters NT, Nieuwe Technologie, in de golfplaat staan betekent dit dat bij deze Eternit golfplaten synthetische vezels, cellulose en diverse toeslagstoffen aan het cement zijn toegevoegd en dat deze golfplaten geen asbest bevatten. Mocht je toch nog twijfelen of de golfplaat asbest bevat of niet, dan kun je dit altijd laten onderzoeken door een asbest inventariseerder.

Asbestsaneringen 

Wat valt er onder de omschrijving van een asbestdak?
Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking en zijn niet verplicht om te verwijderen. Deze delen komen dus ook niet in aanmerking voor de subsidie. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Waarom is gekozen voor de ondergrens van meer dan 35 m² geïnventariseerd asbestdak om voor subsidie in aanmerking te komen?
Er is een ondergrens van 35 m2 geïnventariseerd asbestdak om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze grens valt samen met de eis om in alle gevallen de verwijdering uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Mag ik het asbest zelf verwijderen en afvoeren?
Een particulier mag maximaal 35 m2 asbest(dak) dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.

Het verwijderen van meer dan 35 m2 asbest moet in alle gevallen worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf op grond van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Op grond van het derde lid van dat artikel kan aan de opdrachtgever een boete worden opgelegd, wanneer de asbestverwijdering is uitgevoerd door een niet gecertificeerd bedrijf.

Subsidie

Wie kan er subsidie aanvragen?
Subsidie kun je aanvragen wanneer jij degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient.

Wat moet er op de factuur staan?
Bij de subsidieaanvraag moet een factuur meegestuurd worden. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringsbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor je heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten drie verplichte gegevens staan:

  1. Er moet expliciet zijn aangegeven dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (enkel verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende).
  2. Het aantal verwijderde m2 asbestdak.
  3. De adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.

Wanneer moet ik mijn aanvraag uiterlijk indienen?
Je hebt na de voltooiingsdatum van de asbestdak-verwijdering zes maanden de tijd om  om je aanvraag in te dienen bij RVO.nl. Als de verwijdering van het dak dus meerdere dagen in beslag heeft genomen moet je de laatste dag (voltooidatum) van deze werkzaamheden aanhouden.

Ik heb subsidie van een andere (provinciale) regeling ontvangen, mag ik nog subsidie aanvragen voor de asbestregeling?
Een subsidie vanuit de subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt niet verrekend (in mindering gebracht) met andere subsidieregelingen voor het verwijderen van een asbestdak. De andere (provinciale) regelingen kunnen wel eisen stellen dat gebruik maken van meerdere subsidies niet mag. Je kunt dit navragen bij de (provinciale) instellingen van wie je de subsidie hebt ontvangen.

Meer veelgestelde vragen

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.