banner

Subsidies

Voor het verwijderen van asbest was tot 31 december 2019 een subsidiebudget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit totale subsidiebudget is inmiddels al overschreden! Op dit moment is de exacte invulling oor de toekomst nog onzeker. Ga naar deze subsidieregeling voor meer informatie.

 

Provinciale initiatieven:

Gelderland

Asbestdaken sneller eraf
Overzicht Gelderse initiatieven (pdf)

Zuid-Holland 

Asbest eraf? Zon erop! 

Noord-Holland

Asbest eraf, zonnepanelen erop.
NIEUWS: Noord-Holland: opnieuw subsidie voor regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’

Limburg

Met Energie naar Limburg zonder Asbest
Actieprogramma: Met Energie naar Limburg zonder Asbest (pdf)

NIEUWS: De breed inzetbare lening in Limburg
Limburgers die hun woning levensloopbestendig willen maken, verduurzamen of zelf energie opwekken kunnen een Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. Met die lening is het ook mogelijk om het verwijderen van asbest te financieren. “Het mes snijdt nu aan twee kanten”, zei gedeputeerde Daan Prevoo eerder in het jaarverslag van SVn. “Mensen die hun woning willen verduurzamen gaan ook nadenken over levensloopbestendig wonen. En wie de drempels uit zijn huis wil verwijderen neemt er misschien wel meteen zonnepanelen bij.” Prevoo verwacht dat de Limburgse woningvoorraad de komende jaren, mede dankzij de Stimuleringslening, “substantieel” zal verbeteren. “En dat is nodig ook. Limburg is de Randstad niet. Wij hebben een overschot aan woningen.”  Bekijk hier het hele nieuwsbericht

Friesland

Samen ZONder Asbest 

Overijssel

Extra subsidie Hof van Twente

Flevoland

NIEUWS: De Stimuleringslening in Lelystad
De gemeente Lelystad geeft inwoners die hun asbestdak willen opknappen een steuntje in de rug. Woningeigenaren die asbest willen laten verwijderen en vervangen kunnen een Stimuleringslening Asbestverwijdering aanvragen. Lelystad is gebouwd in een periode dat er nog veel asbesthoudend bouwmateriaal werd gebruikt. In de gemeente komen ook relatief veel particuliere woningen met asbestdaken voor. Mede daarom vroegen bewoners de gemeente om financiële steun bij de vervanging van hun asbestdak. Bekijk hier het hele nieuwsbericht

 

NIEUWS: Het Nationaal Energiebespaarfonds

Het verwijderen van asbest staat op de maatregelenlijst van het Nationaal Energiebespaarfonds. De helft van het leenbedrag mag er voor gebruikt worden, overige 50% van de lening moet de leningnemer – particulier of VvE - gebruiken voor dakisolatie, eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen. Uit eerder gepubliceerde cijfers van het Nationaal Energiebespaarfonds blijkt dat vorig jaar bijna 100 keer een Energiebespaarlening aangevraagd is voor ‘Asbestsanering in combinatie met dakisolatie’. Bekijk hier het hele nieuwsbericht

Duurzaamheidslening

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee je tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning financiert.

Meer weten? Kijk dan op de site: www.svn.nl

 

 

Veel gestelde vragen over subsidieaanvragen: 

Subsidie

Wie kan er subsidie aanvragen?
Subsidie kun je aanvragen wanneer jij degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient.

Wat moet er op de factuur staan?
Bij de subsidieaanvraag moet een factuur meegestuurd worden. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringsbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor je heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten drie verplichte gegevens staan:

  1. Er moet expliciet zijn aangegeven dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (enkel verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende).
  2. Het aantal verwijderde m2 asbestdak.
  3. De adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.

Wanneer moet ik mijn aanvraag uiterlijk indienen?
Je hebt na de voltooiingsdatum van de asbestdak-verwijdering zes maanden de tijd om de aanvraag in te dienen bij RVO.nl. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen moet je de laatste dag (voltooidatum) van deze werkzaamheden aanhouden.

Ik heb subsidie van een andere (provinciale) regeling ontvangen, mag ik nog subsidie aanvragen voor de asbestregeling?
Een subsidie vanuit de subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt niet verrekend (in mindering gebracht) met andere subsidieregelingen voor het verwijderen van een asbestdak. De andere (provinciale) regelingen kunnen wel eisen stellen dat gebruik maken van meerdere subsidies niet mag. Je kunt dit navragen bij de (provinciale) instellingen van wie je de subsidie hebt ontvangen.

 

 

Cashback actie

LTO geld-terug-regeling

Als lid van LTO kunt u gebruik maken van een geld-terug-regeling van €0,35/m2 wanneer u tijdens uw dakrenovatie kiest voor Eternit Ecolor golfplaten. 

 

Hoe werkt het?
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.