banner

Asbestsanering

Zoals je misschien weet, is het na 2024 verboden om een asbesthoudend dak te hebben. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Afhankelijk van de omstandigheden bestaat bij asbesthoudende golfplaten de mogelijkheid dat door erosie asbestvezels kunnen losraken, die zich in de omgeving kunnen verspreiden. 

Waarom 2024?

Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat asbest na 30 jaar verweert. Vooral asbestdaken die zijn blootgesteld aan de buitenlucht. In 2024 is het 30 jaar geleden dat voor het laatst asbest gebruikt, verwerkt, bewerkt of verkocht is. Dat is de reden dat de overheid 2024 als einddatum heeft ingevoerd. 

Tijdig beginnen

Naar schatting ligt er zo'n 80 miljoen m2 aan asbesthoudende daken in Nederland. Driekwart hiervan ligt op boerderijen en andere agrarische gebouwen. Al deze daken moeten na 2024 gesaneerd zijn. Het is dus van belang dat je tijdig gaat saneren. Door de toenemende vraag en het geringe aantal saneerders zou het wel eens zo kunnen zijn dat er in de nabije toekomst lange wachttijden zullen ontstaan voor saneringen. 

Kosten

Iedereen wil natuurlijk het beste voor zijn omgeving en dieren, maar er is helaas ook een kostenplaatje verbonden aan een sanering. Op de kosten-pagina is een indicatie van de kosten te vinden, wil je een gerichte prijsopgave neem dan even contact op met een van de accountmanagers. Er zijn natuurlijk ook verschillende subsidies mogelijk voor de sanering.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we de informatie geordend voor de verschillende situaties. 

Agrariër Particulier  Woningcorporatie Vakman

 

 

Veel gestelde vragen over asbestsaneringen 

Wat valt er onder de omschrijving van een asbestdak?
Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking en zijn niet verplicht om te verwijderen. Deze delen komen dus ook niet in aanmerking voor de subsidie. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Mag ik het asbest zelf verwijderen en afvoeren?
Een particulier mag maximaal 35 m2 asbest(dak) dat in goede toestand is, zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.

Het verwijderen van meer dan 35 m2 asbest moet in alle gevallen worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf op grond van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Op grond van het derde lid van dat artikel kan aan de opdrachtgever een boete worden opgelegd, wanneer de asbestverwijdering is uitgevoerd door een niet gecertificeerd bedrijf.

Meer veelgestelde vragen 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.