banner

Wijzigingen asbest wet- en regelgeving

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de wetgeving in de asbestbranche. Hieronder een opsomming van de wijzigingen welke voor een opdrachtgever het meest relevant zijn. De volgende partijen zijn opdrachtgever:

 • Woningcorporaties
 • Particulieren - werken niet met het LAVS. 
 • Overheden
 • Opdrachtnemers, bedrijven die werken in opdracht van iemand anders, zoals aannemers of sloopbedrijven en namens deze partij in het LAVS werken.

 

Per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit ingegaan. De grenswaarde voor amfibool asbest is naar 2.000 vezels per m3 vastgesteld. De nieuwe risicoklassen zijn 1, 2  en 2A. Risicoklasse 3 komt te vervallen.

Risicoklasse 1

Onder risicoklasse 1 vallen alle bronnen die bij verwijdering onder de verwachte asbestvezelconcentratie van 2.000 vezels per m3 blijven.

Risicoklasse 2

Risicoklasse 2 zijn alle asbesthoudende producten waar alleen een chrysotiel in zit en bij de verwijdering een verwacht asbestvezelconcentratie is van meer dan 2.000 vezels per m3. Vrijgave mag conform de NEN2990 met Fase-contrast microscopie.

Risicoklasse 2A

Onder risicoklasse 2A vallen asbesthoudende bronnen waar een amfibool asbest met een massapercentage van meer dan 2% in is verwerkt en bij de verwijdering een verwachte asbestvezelconcentratie is van meer dan 2.000 vezels per m3.

Inlegvel

Waar moet u rekening mee houden; wanneer u als opdrachtgever een oud rapport heeft van voor 1 januari 2017 dan moet deze (mits er bronnen in staan) altijd voorzien zijn van een inlegvel. In het inlegvel komt te staan of er bronnen door de nieuwe grenswaarde wijzigen van risicoklasse. Wijzigt er een bron van risicoklasse dan wordt er een nieuwe SMA-rt toegevoegd.

Per 1 maart 2017

Per 1 maart 2017 is er een nieuwe regeling. De SC-540 en SC-530  zijn samengevoegd tot 1 regelgeving.

Landelijk asbest volgsysteem (LAVS)


Alle werkzaamheden binnen de asbestketen dienen verwerkt te worden in het landelijk asbest volgsysteem (LAVS). U als opdrachtgever dient de gegevens van het te inventariseren object in te voeren. Als u ons machtigt kunnen wij dit ook voor u uitvoeren. De resultaten van de asbestinventarisatie worden door ons verwerkt in het LAVS.

De uitvoering van de asbestinventarisatie dient 48 uur van te voren te worden gemeld aan de certificerende instelling (CI). Is er sprake van een calamiteit* of van onvoorzien asbest dan dient de melding uiterlijk 24 uur na het veldwerk te worden verstuurd. Meldingen worden verstuurd vanuit het LAVS.

Geschiktheid rapport

De termen type A en type B vervallen.

Op het titelblad komt te staan waarvoor het rapport geschikt is en waarvoor niet, zie onderstaande omschrijving:

 • niet geschikt voor asbestverwijdering, risico beoordeling noodzakelijk
 • geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
 • geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
 • geschikt voor volledige renovatie of sloop

Stel het rapport is geschikt voor volledige renovatie of sloop dan zijn alle visueel waarneembare bronnen en het vermoeden van asbest in de constructie in kaart gebracht.

Reikwijdte rapport

Ook komt op het titelblad te staan wat te reikwijdte van de inventarisatie is. Voor 1 maart diende er minimaal een bouwkundige eenheid (driedimensionale ruimte bijv. keuken) te worden geïnventariseerd. Vanaf 1 maart kan er wel een broninventarisatie plaatsvinden, er dient echter wel rekening te worden gehouden met de grootte van, voor binnen saneringen het (mini) containment en voor buiten saneringen het werkgebied.

Gedegen vooronderzoek

Een gecertificeerd inventarisatie bureau is verplicht een gedegen vooronderzoek uit te voeren en dient tenminste bouwtekeningen, tekeningen van procesinstallaties of andere relevante documenten te beoordelen voorafgaand aan het veldwerk. Stel deze gegevens dus beschikbaar voorafgaand aan de asbestinventarisatie.

*Calamiteit: onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige asbestrisico’s voor de werk- en leefomgeving.

 

Bron

  nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.