banner

Nieuw certificatieschema voor asbestinventarisatie

Nieuw certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering op 1 maart 2017 van kracht

De certificatieschema’s voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering zijn aangepast en samengevoegd tot één nieuw schema. Met de inwerkingtreding van het processchema volgt ook de verplichtstelling van LAVS derhalve op 1 maart 2017.

Vanuit de beheerstichting certificatie asbest ‘Ascert’ en vanuit overige betrokken belanghebbenden en toezichthouders is inbreng ontvangen voor verbetering van het certificatieschema. De eisen aan de certificaathouders zijn daardoor verduidelijkt en gestroomlijnd. De certificaathouders zijn de professionele bedrijven die asbest inventariseren en asbest verwijderen. De eisen aan de certificaathouders zijn nu in artikelvorm geformuleerd. Het nieuwe schema beoogt bij te dragen aan een eenduidige uitleg en verbeterd toezicht door de certificerende instellingen. Bij het certificatieschema is ook een uitgebreide toelichting gevoegd die de achtergrond van de artikelen en de veranderingen beschrijft. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wat van de certificaathouder en de certificerende instelling wordt verwacht.

1 maart 2017
Het nieuwe certificatieschema gaat in op 1 maart 2017. Omdat de nieuwe grenswaarde voor amfibool asbest in het Arbeidsomstandighedenbesluit al op 1 januari 2017 ingaat, wordt voor de tussenliggende periode een regeling opgesteld waarmee de bestaande schema’s worden aangepast aan de wijzigingen in de grenswaarde en de risicoklassenindeling per 1 januari 2017. Met de inwerkingtreding van het processchema volgt ook de verplichtstelling van LAVS derhalve op 1 maart 2017.

Aanduidingen SC-530 en SC-540?
De oude bijlage XIIIa met het certificatieschema voor asbestinventarisatie en de oude bijlage XIIIb met het certificatieschema voor asbestverwijdering worden in het dagelijks spraakgebruik ook wel aangeduid met de codes SC-540 respectievelijk SC-530. Dit zijn de benamingen die Ascert eraan heeft gegeven. Er wordt in de praktijk ook wel gesproken over SC-540-bedrijven en over SC-530-bedrijven. Dat zijn dan bedrijven die voldeden aan de eisen uit de oude bijlage XIIIa (asbestinventarisatiebedrijven) respectievelijk de oude bijlage XIIIb (asbestverwijderingsbedrijven).
Het staat bedrijven uiteraard vrij om de aanduidingen SC-530 of SC-540 te blijven gebruiken om aan te geven dat zij gecertificeerd zijn als asbestinventarisatiebedrijf of als asbestverwijderingsbedrijf. Bij de integratie van de bijlagen XIIIa en XIIIb is de vermelding van die codes niet langer opgenomen in de regelgeving.


Op 30 november 2016 is het processchema gepubliceerd in de Staatscourant. Zie de officiële bekendmaking: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2016, 2016-0000197720, tot wijziging van Arbeidsomstandighedenregeling in verband met aanpassingen van de Bijlagen XIIIa, XIIIb, XIIIc en XIIIe op het terrein van asbest

 

Bron

    nieuwsbrief

    Blijf op de hoogte

    Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.