banner

Certificatieschema's op de schop. Wat merkt de opdrachtgever hier nu van?

Sinds 1 maart van dit jaar (2017) zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het certificatie-schema voor asbestinventarisatie en asbestsanering. In dit artikel wordt ingegaan op wat de opdrachtgever merkt van deze veranderingen voor het onderdeel asbestinventarisatie. Want in de praktijk wordt nog uitgegaan, of worden nog termen gebruikt, van de situatie voordat de wijzigingen werden doorgevoerd. Des te meer een reden om de belangrijkste toe te lichten.

Voor schema's asbestinventarisatie SC 540 en asbestverwijdering SC 530 is er sinds 1 maart 2017 een nieuwe versie. De eerste zicht­bare wijziging is dat het uitvoeren van een asbestinventarisatie valt onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa. Voorheen was dit de SC-540. Overigens valt ook de asbestsanering (SC-530) onder voornoemd artikel en bijlage XIIIa. De schema's zijn dus samengevoegd tot één bijlage van de arboregeling.

Lees verder op Asbestmagazine

Dit artikel is verschenen in de november-uitgave 2017 van vakblad Asbestmagazine.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.