banner

Asbest op je dak en nu?

Je hebt asbest op je dak en nu? Nu is het tijd om te oriënteren wat de mogelijkheden zijn. Welke opties zijn er voor mijn dak. In 30 jaar is er veel verandert en dakbedekking is natuurlijk mee verandert. Echter de eerste stap die genomen moet worden in het proces is altijd hetzelfde: de asbestinventarisatie. Dit is verplichting vanuit het bouwbesluit bij het indienen van een sloopmelding of asbestverwijdering. Als het om een oppervlakte tot 35m2 geschroefde golfplaten, vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking gaat mag je als particulier zelf saneren. Maar alles daarboven moet door een gecertificeerd bedrijf gedaan worden. En dit betekent dat er altijd eerst een asbestinventarisatie gedaan moet worden. De asbestinventarisatie is om te kijken of en waar het asbest zich in het gebouw bevindt. Dit wordt altijd gedaan door een onafhankelijke partij, die hiervoor gecertificeerd is. Het mag niet zo zijn dat de saneerder ook de asbestinventarisatie doet.

Bedrijven moeten een certificaat halen om asbest te mogen inventariseren. En het is niet alleen het bedrijf wat gecertificeerd moet zijn ook de uitvoerende werknemers moeten een certificaat halen. Het examen voor het behalen van het werkveld specifiek certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (voorheen SC-540) certificaat bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen en het schrijven van een rapportage. Met het behalen van dit certificaat (DIA), zijn werknemers in staat om via een specifieke werkwijze een asbestinventarisatie uit te voeren. Ze ontwikkelen een kijk op verdachte materialen. Naast een goede kijk op eventuele asbesthoudende materialen maken ze ook gelijk een inschatting van bereikbaarheid, bevestiging, beschadigingen, verweerdheid en hoeveelheid in m2 dak. Als zowel het bedrijf als werknemers hun certificaten hebben behaald mogen er asbestinventarisaties gedaan worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als eerste wordt er een inventarisatieplan gemaakt, dit gaat op basis van een inschatting die jijzelf, als opdrachtgever maakt. Je geeft de reden van de inventarisatie aan, zijn er verdachte bronnen en is het gebouw nog in gebruik. Daarnaast lever je plattegrond of situatietekeningen aan, indien je deze nog hebt en relevant zijn voor de asbestinventarisatie. De kosten en hoeveel tijd de inventarisatie in beslag neemt is afhankelijk van het aantal aangetroffen verdachte bronnen, aantal bouwwerken of grote van het project. Maar diegene die inventariseert zal hier een schatting (offerte) van geven.

Op het moment van de inventarisatie gaat de deskundige (DIA) door het gebouw. Iedere DIA heeft zijn eigen werkwijze. Het kan zijn dat de DIA bijvoorbeeld in twee ronden door het gebouw of om het gebouw heen gaat. Als eerste kijk hij globaal in het gebouw rond en worden verdachte materialen geïnventariseerd. Van deze verdachte materialen maakt de deskundige een foto en markeert deze met een merkteken. Een merkteken is verplicht om aan te brengen. Ieder bedrijf heeft hier zijn eigen manieren voor. Maar dit kan bijvoorbeeld middels een sticker. De locaties van de verdachte bronnen worden daarna in kaart gebracht op de plattegrond, op basis hiervan worden de monsters genomen. Nu zal de deskundige zijn beschermingsmiddelen aantrekken en de omgeving van de zojuist geïnventariseerde bronnen afzetten. Met een tang of ander gereedschap neemt hij een stukje/monster weg van de mogelijke bron. Deze monsters gaan in zakjes met hetzelfde merkteken als het merkteken bij de mogelijke bron. En moeten dubbel verpakt worden, dus een binnen en buitenzakje. Door de merktekens kan later makkelijk teruggevonden waar het monster vandaan kwam.

De monsters worden na verwijderen direct naar het laboratorium gestuurd om gecontroleerd te worden op de aanwezigheid, percentage en soort asbest. De uitslag hiervan verwerkt de deskundige in een asbestinventarisatie-rapport. In dit rapport zijn alle genomen monsters terug te vinden en is in kaart gebracht of deze wel of geen asbest bevatten. Asbesthoudende monsters worden middels het maken van S-mart gekoppeld aan een risicoklasse1. Aan de hand van deze risicoklassen bepaald de saneerder zijn werkwijze. Er zijn 3 verschillende risicoklasse. Risicoklasse 1, 2 en 2a, waarbij het verschil zit in de werkwijze tijdens de sanering en vrijgave door een onafhankelijk laboratorium na de sanering.

Op de afbeelding is de tekening te zien die in het rapport opgenomen wordt. De volgende stap is dan de sanering. De rode vlakken geven asbesthoudende materialen aan. De groene vlakken zijn asbestvrije materialen. Zo is in een oogopslag te zien waar de te saneren materialen zich bevinden. Het rapport bevat alle informatie die nodig is voor een saneerder om al het asbest op de juiste manier te verwijderen. Asbesthoudende materialen die niet in het rapport zijn opgenomen mogen door een saneerder niet verwijderd worden. 

 

Wat kost dat?

Wat de kosten zijn voor een asbestinventarisatie verschilt per situatie en inventarisatiebedrijf. Er zijn bedrijven die het voor een standaardbedrag aanbieden en er zijn bedrijven die een uurtarief hanteren. Beide starten bij een bedrag van ongeveer €350,-. Let goed op bij het selecteren van een partij die inventariseert wat er in de offerte is opgenomen. Offertes gaan vaak uit van één of twee monster, dit kan in sommige gevallen inderdaad voldoende zijn, maar niet altijd. Het nemen van meerdere monsters brengt meer en tijd en analysekosten met zich mee. Als je asbest op het dak wilt laten verwijderen is een inventarisatie altijd de eerste stap. Laat je daarom goed adviseren over de mogelijkheden en waar je op moet letten. Het is beter om vooraf te veel informatie op te vragen dan achteraf problemen te hebben ondervonden.

1 meer informatie: www.ascert.nl

 

Deze blog is in samenwerking met Pit Bouwadvies. Pit Bouwadvies is specialist op het gebied van agrarische saneringen. Zij ondersteunen en geven advies bij verschillende aspecten van het inventarisatie- en het saneringstraject. Daarnaast zijn ze gecertificeerd conform het werkveldscpecifiek certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering, voorheen de SC-540) en mogen asbestinspecties (inventarisaties) uitvoeren. 

 

    nieuwsbrief

    Blijf op de hoogte

    Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.