banner

Lelystad voorkomt vertraging sanering asbestdaken vanwege beschermde diersoorten

Lelystad - Om te voorkomen dat de sanering van asbestdaken in Lelystad vertraging oploopt, hebben de gemeente en de provincie voor de aanvraag van de ontheffing Wet natuurbescherming een versnelde procedure met elkaar afgesproken.

Broedende vogels en vleermuizen

In Lelystad zijn woningen met een asbestdak aanwezig. De verwachting is dat het vanaf 2024 verboden wordt om een asbestdak te bezitten. Het saneren van een asbestdak kan niet zomaar gedaan worden. Naast de sloopmelding dient duidelijk te zijn of ook rekening gehouden moet worden met beschermde natuurwaarden, voordat gestart kan worden met de werkzaamheden. In en om het dak gaat het dan vooral om broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen. Al beschermde soorten als huismussen of gewone/ruige dwergvleermuizen aanwezig zijn, is een ontheffing Wet natuurbescherming nodig. De gemeente en de provincie hebben voor de aanvraag van de ontheffing Wet natuurbescherming een versnelde procedure met elkaar afgesproken.

Lees verder op Flevopost.nl

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.